ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
2
12
14
1
รวม อบ.
17
22
39
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
60
51
111
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
101
203
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...