ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
1
13
14
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
14
24
38
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
58
41
99
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
6
13
19
1
ม.3
13
13
26
1
รวมมัธยมต้น
32
37
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
102
206
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...