ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
20
11
31
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
61
71
132
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
12
23
35
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
39
43
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
125
245
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...