ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
12
22
1
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
34
27
61
3
ป.1
17
17
34
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
72
63
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
90
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...