ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุบังจามัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
1
8
9
1
รวม อบ.
3
13
16
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
42
52
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
65
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...