ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
10
21
1
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
13
20
33
1
รวม อบ.
39
41
80
3
ป.1
17
19
36
1
ป.2
11
17
28
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
11
22
33
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
74
98
172
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
26
30
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
169
308
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...