ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
12
3
15
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
61
48
109
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
20
18
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
79
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...