ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
43
45
88
3
ป.2
29
37
66
2
ป.3
27
28
55
2
ป.4
38
45
83
3
ป.5
32
34
66
2
ป.6
37
39
76
2
รวมประถม
206
228
434
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
224
240
464
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...