ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกตรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
17
37
1
อบ.3
19
14
33
1
รวม อบ.
39
31
70
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
17
19
36
1
ป.4
21
11
32
1
ป.5
19
28
47
2
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
102
94
196
7
ม.1
10
7
17
1
ม.2
7
11
18
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
146
311
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...