ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาเนะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
12
17
29
1
รวมประถม
68
62
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
75
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...