ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
8
0
8
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
43
33
76
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
49
120
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...