ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาลูบี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
26
24
50
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
21
11
32
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
76
70
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
94
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...