ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังพะเนียด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
28
15
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
18
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...