ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
103
75
178
5
อบ.3
87
86
173
5
รวม อบ.
190
161
351
10
ป.1
95
111
206
6
ป.2
107
107
214
6
ป.3
100
102
202
6
ป.4
90
104
194
6
ป.5
102
101
203
6
ป.6
111
106
217
6
รวมประถม
605
631
1,236
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
795
792
1,587
46
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...