ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
19
34
1
อบ.3
26
23
49
2
รวม อบ.
41
42
83
3
ป.1
29
34
63
2
ป.2
36
32
68
2
ป.3
35
32
67
2
ป.4
39
25
64
2
ป.5
41
39
80
3
ป.6
38
35
73
2
รวมประถม
218
197
415
13
ม.1
29
26
55
2
ม.2
29
21
50
2
ม.3
41
41
82
3
รวมมัธยมต้น
99
88
187
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
358
327
685
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...