ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาจีน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
21
25
46
2
ป.1
23
18
41
2
ป.2
18
22
40
2
ป.3
15
12
27
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
25
20
45
2
รวมประถม
107
102
209
9
ม.1
9
8
17
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
25
21
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
148
301
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...