ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
61
48
109
6
ม.1
14
12
26
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
2
9
11
1
รวมมัธยมต้น
25
31
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...