ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาลาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
32
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...