ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนขัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
37
27
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
35
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...