ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
14
32
2
อบ.3
27
16
43
2
รวม อบ.
45
30
75
4
ป.1
28
23
51
2
ป.2
29
18
47
2
ป.3
17
22
39
2
ป.4
19
18
37
1
ป.5
25
20
45
2
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
130
116
246
10
ม.1
10
1
11
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
25
12
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
158
358
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...