ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
0
6
6
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
43
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...