ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงโป ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
25
26
51
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
75
72
147
6
ม.1
17
12
29
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
44
30
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
128
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...