ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
33
19
52
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
76
53
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
72
181
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...