ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
1
7
8
1
รวม อบ.
17
16
33
3
ป.1
10
2
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
39
24
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
40
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...