ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
3
13
16
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
8
20
28
1
รวมประถม
76
79
155
6
ม.1
16
19
35
1
ม.2
11
16
27
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
41
45
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
146
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...