ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
15
21
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
16
27
43
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
4
12
16
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
58
66
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
93
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...