ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
18
18
36
1
รวม อบ.
34
30
64
2
ป.1
19
12
31
1
ป.2
20
16
36
2
ป.3
8
10
18
1
ป.4
16
22
38
1
ป.5
16
21
37
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
98
91
189
7
ม.1
3
12
15
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
16
27
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
148
296
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...