ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
26
24
50
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
9
19
28
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
20
20
40
1
รวมประถม
84
84
168
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
14
18
32
1
รวมมัธยมต้น
36
43
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
151
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...