ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
1
9
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
17
33
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
37
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...