ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
13
3
16
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
35
25
60
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
2
4
6
1
รวมมัธยมต้น
12
15
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
49
103
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...