ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
20
10
30
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
19
9
28
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
94
70
164
6
ม.1
6
11
17
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
118
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...