ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
36
75
3
อบ.3
34
33
67
2
รวม อบ.
73
69
142
5
ป.1
56
51
107
4
ป.2
37
51
88
3
ป.3
49
53
102
3
ป.4
52
48
100
3
ป.5
49
50
99
3
ป.6
46
59
105
3
รวมประถม
289
312
601
19
ม.1
22
15
37
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
14
23
37
1
รวมมัธยมต้น
57
53
110
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
419
434
853
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...