ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
44
45
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
50
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...