ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
55
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...