ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
11
3
14
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
32
24
56
6
ม.1
10
2
12
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
27
13
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
40
110
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...