ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
4
13
17
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
49
52
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
73
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...