ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากละงู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
25
20
45
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
61
62
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
82
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...