ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากละงู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
27
24
51
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
9
17
26
1
รวมประถม
64
80
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
104
195
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...