ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะยวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
21
11
32
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
40
33
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
44
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...