ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากบาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
26
21
47
2
ป.1
19
9
28
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
77
59
136
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
27
26
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
106
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...