ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
40
27
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
35
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...