ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
10
31
1
อบ.3
18
21
39
2
รวม อบ.
39
31
70
3
ป.1
19
22
41
2
ป.2
23
14
37
1
ป.3
17
14
31
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
21
17
38
1
ป.6
14
22
36
1
รวมประถม
111
100
211
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
131
281
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...