ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดาหลำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
62
64
126
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
35
22
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
101
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...