ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวควน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
7
14
21
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
63
56
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
70
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...