ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
2
อบ.3
21
12
33
2
รวม อบ.
40
25
65
4
ป.1
16
19
35
1
ป.2
18
20
38
1
ป.3
11
19
30
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
14
32
46
2
รวมประถม
81
118
199
7
ม.1
7
7
14
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
14
3
17
1
รวมมัธยมต้น
25
20
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
163
309
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...