ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
2
9
11
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
25
43
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
56
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...