ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสายทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
17
24
1
อบ.3
7
15
22
1
รวม อบ.
14
32
46
2
ป.1
13
16
29
1
ป.2
18
15
33
1
ป.3
20
12
32
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
90
79
169
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
22
10
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
121
247
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...