ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละใส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
48
34
82
2
อบ.3
32
49
81
2
รวม อบ.
80
83
163
4
ป.1
35
32
67
2
ป.2
31
36
67
2
ป.3
30
30
60
2
ป.4
25
33
58
2
ป.5
23
25
48
2
ป.6
25
29
54
2
รวมประถม
169
185
354
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
249
268
517
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...