ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากบารา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
21
13
34
1
รวม อบ.
29
20
49
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
15
16
31
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
15
22
37
1
รวมประถม
73
81
154
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
6
18
24
1
รวมมัธยมต้น
21
33
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
134
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...