ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาหงา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
23
49
2
อบ.3
17
23
40
2
รวม อบ.
43
46
89
4
ป.1
18
26
44
2
ป.2
21
21
42
2
ป.3
16
24
40
1
ป.4
20
18
38
1
ป.5
24
22
46
2
ป.6
26
16
42
2
รวมประถม
125
127
252
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
173
341
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...