ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
31
36
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
44
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...