ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
8
1
9
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
26
24
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
33
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...