ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าพยอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
21
9
30
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
14
42
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...